O Audytach Interzero

Audyt środowiskowy przeprowadzony przez Interzero to gwarancja wiedzy dotyczącej przepisów i świadomość najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytów przez specjalistów posiadających doświadczenie w tym zakresie. Usługa składa się z przeglądania udostępnionych materiałów i dokumentów oraz sporządzenia zwięzłego raportu. Po zakończeniu audytu oferujemy doraźne konsultacje, a w przypadku wyniknięcia dodatkowych potrzeb, proponujemy kontynuację współpracy wykonując niezbędne, dodatkowe usługi w zakresie dokumentacji i sprawozdań.

Dzięki audytowi środowiskowemu możliwe jest wskazanie nieprawidłowości i uchybień w realizacji obowiązków ciążących na przedsiębiorcy. Taka analiza pozwala również zaplanować działania naprawcze i wskazać co konkretnie należy poprawić, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z ochroną środowiska. Końcowym rezultatem audytu jest przedsiębiorstwo prawidłowo oddziałowujące na środowisko naturalne, które nie musi obawiać się sankcji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska.

W zależności od potrzeb usługa może obejmować analizę obszarów:

 • gospodarowania odpadami
 • emisji do powietrza
 • gospodarki wodno-ściekowej
 • wprowadzonych opakowań
 • wprowadzonych produktów
 • przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
 • wszystkich obszarów środowiskowych

Gospodarowanie odpadami

Od 2 999 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Audyt „Gospodarowanie odpadami” kierowany jest szczególnie do przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają,
 • zbierają,
 • przetwarzają,
 • transportują lub magazynują odpady.
Zarezerwuj online
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 2. Decyzja administracyjna w zakresie wytwarzania odpadów
 3. Decyzja administracyjna w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów
 4. Transport odpadów
 5. Ewidencja odpadów
 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
 7. Przekazywanie posiadanych odpadów uprawnionym odbiorcom
 8. Przekazywanie wybranych odpadów osobom fizycznym
 9. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarezerwuj online

Jeżeli Twoja firma:

 • posiada samochody służbowe;
 • wytwarza odpady;
 • realizuje gospodarkę wodno-ściekową;
 • wprowadza na rynek lub sprowadza do kraju sprzęt elektroniczny;
 • gospodaruje odpadami;
 • wprowadza na rynek lub sprowadza produkty w opakowaniach;
 • dokonuje emisji gazów lub pyłów do atmosfery;
 • prowadzi proces produkcyjny;
 • sprowadza pojazdy.

To możemy wykonać audyt środowiskowy dla Twojej firmy, abyś miał pewność prawidłowego wywiązania się z obowiązku ustawowego.

Jak zarezerować Audyt Interzero?

Krok 1: Wybierz interesujący Cię Audyt.

Krok 2: Kliknij „zarezerwuj online” i wypełnij formularz kontaktowy.

Krok 3: Poczekaj na kontakt ze specjalistą Interzero i umów dogodny termin wizyty. Gotowe!

Jaki jest cel audytu środowiskowego?

Wykonując audyt środowiskowy specjaliści Interzero sprawdzą:

 • Czy zakład posiada wymagane decyzje administracyjne?
 • Czy ma uregulowany stan formalnoprawny w zakresie dokumentacji i pozwoleń oraz zgłoszeń na emisję gazów i pyłów, dokumentacji i pozwoleń oraz zgłoszeń wodnoprawnych, dokumentacji oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów?
 • Czy właściwie postępuje w zakresie ochrony środowiska (m.in. w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, postępowaniu z opakowaniami, w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza)?
 • Czy sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska, raporty składane do KOBiZE, ewidencja w BDO odzwierciedlają faktyczny zakres korzystania ze środowiska przez firmę, czy tylko jego wycinek?
 • Czy firma audytowana nie przeoczyła któregoś rodzaju pomiarów, które powinna była wykonać?

Po zakończeniu audytu zostaje opracowany raport jako podsumowanie obserwacji poczynionych w trakcie audytu. Specjaliści Interzero mogą zarówno wykonać audyt środowiskowy o szerokim zakresie, jak i zawęzić audyt środowiskowy do interesującego zakład sektora.

Sprawdź dostępne audyty

Często zadawane pytania (FAQ)

Audyty Interzero kierowane są do firm z różnych branż chcących zweryfikować poprawność wywiązywania się z obowiązków w ochronie środowiska.

Aby otrzymać wycenę, musisz wybrać interesujący Cię audyt i kliknąć „ZAREZERWUJ ONLINE”, a następnie wypełnij formularz kontaktowy.

W ciągu 2 dni roboczych po wysłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia Ci indywidualnej kalkulacji cenowej wybranego audytu oraz przedstawi możliwy termin jego realizacji.

ODPADY

Tak. Elementem audytu gospodarki odpadami jest szczegółowe omówienie właściwych sposobów magazynowania odpadów.

W ramach audytu specjalista ds. ochrony środowiska wizytuje zakład osobiście, analizując stan faktyczny oraz niezbędną dokumentację, wyczerpując wszystkie zagadnienia z danego obszaru ochrony środowiska. Raport kończy się pisemnym podsumowaniem.

W ramach audytu przeprowadzana jest wizja lokalna dla tych miejsc zakładu, gdzie powstają i są magazynowane odpady.

EMISJE

Tak. Audyt jest pomocnym narzędziem celem ustalenia wymagań, jakie ciążą na przedsiębiorcy w obszarze ochrony środowiska.

Tak. W ramach audytu zostaną wskazane wszystkie obowiązki z obszaru emisji do powietrza.

Nie. Sprawozdawczość można powierzyć Interzero w oddzielnym zleceniu.

O ewentualnych dokumentach, które warto przygotować na audyt, poinformuje specjalista ds. ochrony środowiska umawiając się z Państwem na termin audytu.

ŚRODOWISKO WODNO-ŚCIEKOWE

OPAKOWANIA

Doskonałym narzędziem do zweryfikowania prawidłowej ewidencji opakowań będzie audyt, na którym specjalista ds. ochrony środowiska wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące opakowań.

Nie. Wpis do BDO można powierzyć Interzero w oddzielnym zleceniu.

PRODUKTY

Z audytu może skorzystać każdy przedsiębiorca, a w szczególności podmioty wprowadzające na rynek:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory
 • oleje i preparaty smarowe
 • opony

Tak. Komisy samochodowe najczęściej są podmiotami wprowadzającymi na rynek produkty (baterie i akumulatory, oleje czy preparaty smarowe oraz opony).

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Towary niebezpieczne są to materiały, które ze względu na swoje właściwości stwarzają zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska. Zgodnie z definicją określoną w przepisach towary niebezpieczne są to towary, które są zabronione do przewozu, bądź dopuszczone na warunkach określonych w przepisach. Podczas audytu zostaną wskazane, które substancje zaliczają się do towarów niebezpiecznych.

Tak, niektóre odpady podlegają pod przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych (tzw. ADR). Aby mieć pewność, czy wytwarzany przez firmę odpad jest towarem niebezpiecznym należy przeprowadzić jego klasyfikację. Jeśli okaże się, że spełnia kryteria klasyfikacyjne, powstają również kolejne obowiązki, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby nadawać prawidłowo odpady do przewozu. Towarami niebezpiecznymi są np. odpady tj. farby, popłuczyny zawierające substancje chemiczne, zlewki kwasów, wodorotlenków, rozpuszczalniki i inne.

Nie ma obowiązku prawnego. Jednak jest to najlepszy sposób, żeby weryfikować, czy firma musi spełniać jakieś określone obowiązki związane z przewozem towarów niebezpiecznych, bądź czy obecne procedury są wykonywane w sposób prawidłowy.

Audyt obejmuje całą działalność przedsiębiorstwa. Należy przygotować karty charakterystyk substancji, które są na zakładzie wykorzystywane. Weryfikacja obejmuje również sposoby dostaw, opakowania zawierające towary niebezpieczne, miejsca magazynowania substancji chemicznych. Należy przygotować instrukcje, procedury, jeśli są sporządzane, a dotyczą postępowania z substancjami chemicznymi/towarami niebezpiecznymi.

Audyt pomoże określić obowiązki przedsiębiorcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych. Przepisy te, wbrew temu co myśli większość osób, nie dotyczą tylko przewoźników, zakłady produkcyjne również pewne czynności muszą wykonywać.

Audyt zostanie przeprowadzony przez Doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA).

Najlepszą formą na przeprowadzenie audytu jest spotkanie w siedzibie przedsiębiorcy, aby audytujący mógł zobaczyć co dzieje się na zakładzie, jak wyglądają miejsca dostaw, miejsca magazynowania itd. Dokumentację w postaci kart udostępniasz w wersji elektronicznej. Jeśli przedsiębiorstwo ma życzenie, audyt może odbyć się online.